buton2
arabali_kurye
yaya_kurye
kurye_kiralama
gece_kurye
toplu_dagitim
tahsilatli_gonderi
ucak_kargo
kampanyalar
kurye_siparis

BLOG YAZILARIMIZ

Dağıtım Sözleşmesi

1. TARAFLAR :

1.1 Gönderici :

1. 2 Taşıyıcı  :  LİDER KURYE VE  HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ

Meral Sok. No:71 Çağlayan/İSTANBUL

Aşağıdaki dağıtım sözleşmesinde,   gönderici firma ……………………………… Hizmet veren taşıyıcı firma    ise  LİDER KURYE  olarak    anılacaktır.     Hizmet    talep      edildiğinde    …………………………. aşağıda belirtilen husus ve şartlarla mutabık olunduğunu kabul ve beyan eder bir başkası yada LİDER KURYE çalışanı bu şartları değiştiremez.

2.KONU

……………………. veya bağlı şirketlerinin …./…./200.. ile …./…/200..   tarihleri arasında  yapacağı …………  İş  günü   içerisinde   dağıtılmasını istediğiniz   …………..  adet  Gönderilerinin    LİDER KURYE ın Hizmet verdiği Hizmet merkezlerinin hizmet alanları dahilinde teslimatı.

3.TEKLİF SÜRESİ VE TEKLİFİN SÖZLEŞMEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ;

Bu Hizmet sözleşmesi …./…./200.. ile …/…/200…   Tarihleri süresince geçerlidir. İş bu sözleşme, her bir sayfası gönderici firmanın imza yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle onaylandığı takdirde sözleşme geçerlilik kazanacaktır. Verildiği tarihinden itibaren 1 aylık dönem içersinde onaylanmadığı takdirde sözleşme geçersiz olacaktır.

4.ÇAĞRI VE TESELLÜM ;

Belirtilen dağıtım sürelerine uyulabilmesi için, gönderiler hakkındaki tüm detayların saat 16:00 a kadarLİDER KURYE ’ ye  telefon, e-mail  veya  faks ile bildirilmesi gerekmektedir. Çağrıyı alan LİDER DAĞITIM Personeli aynı gün içerisinde belirtilen adresten gönderileri hiçbir ek ücret talep etmeden, sipariş alım belgesi düzenleyerek teslim alacaktır. LİDER KURYE  operasyon merkezine ulaşan gönderiler, operasyon veya bilgi işlem birimlerinde gerekli organizasyonu yapılarak verilen teslim sürelerine göre dağıtıma hazır hale getirilecektir

5.DAĞITIM ŞEKLİ;  İMZALI TESLİM

İMZALI TESLİM : Gönderi üzerinde belirtilen kişiye, adresinde müşteriye kararlaştırılan süre içerisinde elden ve imza karşılığı teslimatın yapıldığı dağıtım şeklidir. Teslimat adresi, firma adresi ise, alıcının olmaması veya alıcıya ulaşılamaması durumunda gönderi, muhaberat bölümüne, güvenlik birimine veya sekreterine isim ve imza karşılığında teslim edilebilir. Teslimat adresi ev adresi ise adreste kimsenin bulunamaması durumunda gönderi kapıcısına, komşusuna, isim imza karşılığı  teslim edilir. Hiç kimseye teslim edilememesi durumunda alıcı adresine bir haber formu bırakılır(HABER FORMU üzerinde alıcının ziyaret edildiği saat ve tarih ile alıcının gönderisini teslim alabilmesi için başvurabileceği telefon numaraları yer alır). Alıcının HABER FORMU üzerinde belirtilen telefondan müşteri hizmetlerini araması durumunda,gönderi yeniden adrese yönlendirilerek teslim edilir.

LİDER KURYE Gönderinin ikinci bir ziyaretle aynı adrese dağıtımından dolayı gönderi ücreti kadar ek bir ücret talep eder. HABER FORMU bırakılan gönderinin müşteri hizmetlerindeki bekleme süresi 2 iş günüdür. HABER FORMULİDER DAĞITIMI aramaz ise, gönderi “ HABER FORMUN dan iade ” ibaresiyle gönderici firmaya iade edilir. Kurye tarafından teslimat için belirtilen adresin ziyaret edilmesi sırasında, alıcının bu adreste ikamet etmediği veya çalışmadığı doğrultusunda bilgiler alınmış ise gönderinin üzerine iade etiketi yapıştırılır ve iade sebepleri bu etiketin üzerinde belirtilir. Gönderi üzerinde belirtilen adresin yanlış yada yetersiz olması halinde de aynı işlemler yapılır. bırakılan alıcı bekleme süresince

Dağıtımın tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda göndericiye teslim detayları sunulur. Teslimatı yapılamayan gönderilerin teslim edilememe sebepleri de aynı rapor üzerinde belirtilerek göndericiye iadeleri sağlanır.

KANITLI TESLİM : Gönderi zarfın üzerinde belirtilen kişinin adresine gidilerek posta kutusu veya kapı altı yapılarak binada bulunan iski numarası, elektrik numarası, doğalgaz numarası veya kapı zili komşu isimleri not alınarak yapılan dağıtım şeklidir.

Dağıtımın tamamlanmasını takip eden 2 iş günü sonunda göndericiye teslim detayları sunulur. Teslimatı yapılamayan gönderilerin teslim edilememe sebepleri de aynı rapor üzerinde belirtilerek göndericiye iadeleri sağlanır.

6.HİZMET ALANLARIMIZ DIŞINDA KALAN GÖNDERİLER;

A) Gönderiler teslim alındıktan sonra tasnif edilerek hizmet merkezlerimizin dağıtım alanlarının dışında kalan gönderiler peşin iade olarak göndericiye iade edilecektir.

B) Hizmet merkezlerimizin dağıtım alanları dışında kalan gönderilerin teslimatı 3. şahıslar tarafından yapılacak ise bu seçeneklerin  fiyatları LİDER KURYE tarafından göndericiye bildirilecek ve gönderici tarafından ön ödeme yapıldıktan sonra gönderilerin dağıtımı sağlanacaktır. Bütün gönderiler için kargo, aps, normal, iadeli taahhütlü posta seçenekleri kullanılabilir. LİDER KURYE bu gönderilerin işlemleri için 3. şahıslardan tahakkuk eden fatura tutarından % 20 işçilik bedeli alacaktır.

7.UYGULANACAK FİYAT VE TAHSİLAT ;

A) FİYAT :

Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir.

Fiyatlarımız …../……./200… tarihine kadar geçerlidir.

 

B) TAHSİLAT:Fatura dağıtım alındığı gün kesilip, …………………………………tahsil edilecektir.

8.LİDER  KURYE ’ IN SORUMLULUĞU ;

Sadece yapılan imzalı gönderiler LİDER KURYE ’ ın sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluk sadece her gönderilen adrese ait taşıma bedelini içerir. Diğer bir deyişle her hangi bir adresteki gönderi    LİDER KURYE   çalışanlarının   hatası   nedeni  ile  alıcısına    ulaştırılamazsa LİDER KURYE o adresteki ve sadece o  gönderiye ait dağıtım bedelinin (5)Misli tutarını  göndericiye öder. Göndericinin cari hesabı var ise mahsuplaşma yoluyla da bu ödeme yapılabilir.

9.MÜCBİR SEBEPLER

Harp, deprem, olağanüstü hal vb. mücbir sebepler bu teklif içeriğinin dışındadır; diğer bir ifade ile taşıma teklifi mücbir sebepler halinde geçersizdir.

10.İHTİLAF

Sözleşme hükümleri gereğince taraflar arasında çıkacak ihtilaflarda T.C Mahkemeleri ile icra ve iflas müdürlükleri yetkilidir.

TARAFLAR iş bu anlaşmayı önceden yazılı ihbarda bulunarak tek taraflı olarak fesih edebilir.

İş bu teklif on(10) maddeden oluşmaktadır. Eğer var ise daha önce yapılmış sözleşmeleri geçersiz kılar. Taraflar, bu teklifin maddelerinde mutabık kaldıkları kabul ve beyan ederler.

………………………. İş bu  teklifi    kabul ettiğini, her bir  sayfasını  imza    yetkilisinin imzasıyla onaylamak suretiyle yazılı olarak bildirmediği  takdirde  LİDER KURYE ’ ın bu sözleşme maddeleri üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ONAY TARİHİ:    /      /      200…

DAĞITICI                                                                                               GÖNDERİCİ